توضیحاتی در مورد بسته پمپ انسولین

319
پمپ انسولین چیست و چه اجزایی دارد در این ویدئو توضیحاتی در مورد اجزای بسته پمپ انسولین به مبتلایان به دیابتی داده شده است.
pixel