حل سوال 5فصل 1 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی استاد خلیلی

311

حس خاص درخشش/ آموزش و حل سوالات ریاضی توسط استاد مهندس محمد خلیلی/ آدرس سایت www.mkhalili.ir تلفن: 88379598 اینستاگرام: www.instagram.com/special_sense_of_brilliance شبکه های مجازی: Special_sense_of_brilliance