خوشا به حال کسانی که هم زنجیر میزنند

349

گوینده : آرمان امامی پور میکس و ساخت کلیپ : پویان حسن نژاد شاعر : محمدرضا محمدی نیکو . . . ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رسایت . تا قیامت همه جا محشر کبرای تو برپاست ای شب تار عدم ، شام غریبان عزایت . عطش و آتش و تنهایی و شمشیر و شهادت خبری مختصر از حادثه ی کرب و بلایت . همرهانت صفی از آینه بودند و خوش آن روز که درخشید خدا در همه ی آینه هایت . از فراسوی ازل تا ابد ای حلق بریده می رود دایره در دایره پژواک صدایت ...

pixel