همسر مرحوم بیت الله عباسپور:هیچ مسئولی به ما سر نزد

942
همسر مرحوم بیت الله عباسپور در گفت و گویی شفاف با تجربه ورزش از بیت الله عباسپور گفت.
تجربه ورزش 76 دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel