لحظه دیدار 2 - قسمت 19 - همراه با خاطرات ناصر اروری مقی

67

6893- مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری .