شعرخوانی احمد بابایی در صدمین عصرانه ادبی

1,098
خبرگزاری فارس 2.4 هزار دنبال‌ کننده
خدا بخیر کند حقه سیاسی را حقوق دانی و تکلیف ناشناسی را خدا بخیر کند کدخداهراسی را ظریف کاری و لبخند التماسی را
خبرگزاری فارس 2.4 هزار دنبال کننده
pixel