فریدون فرخزاد - آبشار

3,261
کلیپ خانه 18.9 هزار دنبال‌ کننده
اگر همه قصه ان من یه حماسه هستم یه قله زیر پامه یه دریا توی دستم زخم ستبر کوهم بزرگم و عمیقم زبون خشم آبم نثار بی دریغم آبشار انتهای رود قدیمی ام من یه قطرهء درشت گرم و صمیمی ام من ♫ همیشه سر به زیرم اگرچه سر بلندم یه عاشقم که آسون به هر چی دل می بندم صدام پر از حماسه ست اگر شنیده باشی غریو افتخاره وقتی بخوای رها شی اگر شنیده باشی
کلیپ خانه 18.9 هزار دنبال کننده
pixel