مراسم بزرگداشت شهید محمد علی امینی

312

مراسم بزرگداشت شهید محمد علی امینی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۰ واقع در گلزار شهدای استان قم برگزار میشود

علی
علی 1 دنبال کننده