آب و برق مفتی- امام خمینی

4,908

آیا وعده آب و برق مجانی توسط آیت الله خمینی صادر شده؟ آیا ایشان دروغ گفته است؟⚠️⚠️

دنیای زیبا

دنیای زیبا

3 سال پیش
کووو پس؟؟؟
راستگو - دو کلمه حرف حساب
راستگو - دو کلمه حرف حساب کلیپ رو با دقت نگاه کنید پیدا میکنید
حسین ساغبگلو

حسین ساغبگلو

3 سال پیش
دستت درد نکنه....خیلی این مسئله برام جای سوال ایجاد کرده بود...واقعا خدا خیرت بده