حل دو سوال تالس و تشابه (قسمت اول)

57

در این ویدئو دو سوال از مبحث تالس و تشابه توسط آقای رضایی بررسی و حل می‌شوند.

pixel