مسیر، ویژه برنامه تصویری معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان

300
مسیر برنامه ای است برای ورود به شهر دانشگاهی. مسیر برنامه ای است که به معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان می پردازد تا دانش آموزان که قصد انتخاب رشته دانشگاهی خود را دارند بتوانند با آگاهی و بینش انتخاب خود را انجام دهند.
pixel