برش های دکلمه آلبوم علیرضا آذر

687
مادر ولی نماز عشا را خواند بر تختخواب رفت و فقط خوابید فردا که صبح شد پدرم از شرق، مادر غروب کردونمیتابید #علیرضآذر #آلبوم
Mojtaba_khaxtari 32 دنبال کننده
pixel