مستند آق قلا بعد از سیل - فاتحون (سیل گلستان ، آق قلا)

820

فعالیت گروه جهادی فاتحون در حوزه خدمات رسانی، پشتیبانی و لایروبی قسمتی از شهرستان آق قلا بود.

فاتحون
فاتحون 0 دنبال کننده