فیلم آموزش حقوق و دستمزد (قسمت سوم) در نرم افزار حسابداری محک

740

در قسمت سوم آموزش حقوق و دستمزد با نحوه تنظیمات چاپ لیست فیش حقوقی ، دیسکت بانک، لیست بیمه و لیست دارایی آشنا می شویم.

pixel