موشن گرافیک | علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی چیست؟

1,152

رییس FATF درباره علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی که علیه ایران به راه انداخته می گوید.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.4 هزار دنبال کننده