داغترین‌ها: #اربعین

چگالی سطحی بار الکتریکی

276
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی به چگونگی توزیع بار الکتریکی در رسانای الکتریکی و چگالی سطحی بار الکتریکی روی اجسام رسانا توسط استاد مصطفی کبیری پرداخته می شود. لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel