رونمایی از سامانه هوش آزما

94

سامانه هوش آزما www.hoshazma.com سامانه جامع سنجش، تحلیل و پرورش هوش استعدادی است که می تواند هوش، استعداد و توانمندی و تیپ شخصیتی افراد علی الخصوص کودکان و نوجوانان را به خوبی سنجش نموده و گزارش جامعی از آن ارائه نماید. آدرس تلگرام و اینستاگرام @hoshazma_iran

hoshazma
hoshazma 0 دنبال کننده