حفاظت از سالمندان در برابر کرونا

10
پویش اجتماعی مقابله با کرونا «حفاظت از سالمندان در برابر کرونا» معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
pixel