فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم ، درس 2 : عبارت های جبری

3,789

برای تدریس خصوصی استاد رضائی به این شماره پیام بدین، ما با شما تماس می گیریم: 09903331455 www.riseh.ir

انمیشن مووی

انمیشن مووی

4 ماه پیش
عالی مشه
فیلم های آموزش ریاضی
فیلم های آموزش ریاضی سلام ، نظرات شما موجب ارتقای کیفیت فیلم های آموزشی بعدی خواهد بود . با تشکر
انمیشن مووی

انمیشن مووی

4 ماه پیش
ممنون
فیلم های آموزش ریاضی
فیلم های آموزش ریاضی سلام ، خوشحالیم که موجب پیشرفت تحصیلی عزیزان دانش آموز باشیم . نظرات شما در تهیه فیلم های آموزشی بعدی استفاده خواهد شد.