آموزش تکنیک های شنا - نحوه هواگیری در شنای قورباغه

17,636

آموزش کامل شنای قورباغه ، پروانه ، کرال پشت و کرال سینه در شهر شیراز -شماره تماس : 09369774284 -(در صورت عدم پاسخگویی پیام بدهید)

pixel