وقتی پیامبران همه متهم میشدند!

107

شک نکنید، حجاب محدودیت است! (جلسه دهم ) سلسله مباحثی با موضوع پوشش از منظر نظریه های غربی. این سلسله در قالب چهارده ویدئو تهیه شده اند. جهت دریافت چهار ویدئوی باقیمانده این مجموعه به ایتا آدرس ادمین @kianiir پیغام خصوصی ارسال نمایید.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel