مهم‌ترین نکات استفاده از کولرهای گازی در دوران شیوع کرونا

186
توجه به راهنمایی‌های بهداشتی مربوط به دستگاه‌های خنک کننده می تواند نقش مهمی در پیشگیری از شیوع و انتقال کرونا در منازل و اماکن عمومی داشته باشد.
pixel