برجامی که ایران اجرا کرد!! همه چیو دادن رفت..... اندکی تامل

143

نطنز در مقابل 6 ماه کارکرد شبکه بانکی وعده داده شده - اراک در برابر 40 میلیارد دلار.ولی کدومشو انجام دادن؟؟؟؟؟؟