تبديل فرصت هاي طلايي به تهديد ملي چرا ؟!!

224
بيش از 95 درصد از دانش آموزان كشور در طول عمر خود فقط در مدرسه فرصت يادگيري قرآن را مي يابند. / با تحميل طرح هاي غيرعلمي، فاقد مجوز و پرهيزينه و كم فايده اي چون طرح حفظ جزء 30 به جاي آموزش روخواني و روان خواني، اين فرصت طلايي را به تهديد عليه تربيت اسلامي تبديل نكنيد.
pixel