پرونده سم فیشر؛ داستان ابدی یک مامور ویژه

2,734

در این آیتم ویدیویی که نخستین بار در لودینگ ۵۸ پخش شده بود از داستان سم فیشر شخصیت اصلی مجموعه بازی اسپلینتر سل گفته‌ایم.

pixel