گزارش GRI حلقه مفقوده کسب و کارها

2
تایماز سید مصطفایی 14 دنبال‌ کننده
2 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتی (Global Reporting Initative) یک استاندارد جامع برای انتشار گزارش اقدامات مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی می باشد ، که بیش از پانزده سال این گزارش در بین شرکت های اروپایی در حال بهره برداری و انتشار است. این گزارش در حال حاضر نسخه استاندارد خود را ارائه نموده و تکمیل کرده است. قابل ذکر است که شرکت هاو سازمان های ایرانی از این گزارش استفاده ایی نمی برند و فقط به تعداد انگشتان دست گزارش بنگاه های ایرانی در دسترس می باشد که هیچ و حتی گزارش های شبیه به آن را نیز تهیه و ارائه نمی کنند به درستی که یکی از مهم‌ترین قسمت های مسئولیت اجتماعی شرکتی گزارش نویسی و انتشار وضعیت رفتار مسئولانه بنگاه می باشد که آن نیز بایستی بوسیله ابزار های روابط عمومی در اختیار ذینفعان یک کسب و کار قرار گیرد
pixel