آموزش آرچ لینوکس - قسمت اول

736

آشنایی و دانلود آرچ لینوکس - تهیه شده توسط کیا حامدی در قبیله گیک ها

۲ سال پیش
# Linux
# Arch