فراخوان هشتمین جشنواره مردمی تجسم بصیرت

401
همزمان با نهم دی ماه روز ملی بصیرت هشتمین دوره مسابقات و نمایشگاه مردمی “تجسم بصیرت” براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)بارویکردشناخت ومبارزه باجنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن وآسیب های شبکه های اجتماعی برگزار می گردد. مسابقه باهدف آگاهی بخشی به جامعه وتاکیدبربصیرت بامصادیق شبکه های اجتماعی(فرصت هاوتهدیدات)-هویت ووحدت ملی-اعتقادات واخلاق-نشاط واعتمادبه نفس ملی-اطلاعات بیشتر درBasiratart.ir
دارالفنون 111 دنبال کننده
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel