معرفی تایر بدون هوا میشلین

68
بلوطَک www.balotak.ir
بلوطَک www.balotak.ir 13 دنبال‌ کننده

میشلین تایر جدید خاص و ضد پنجرش را معرفی می کند. تایر آپتیس میشلین دیگر نیازی به بادشدن ندارد و پنچر هم نمی شود. ضربات ناشی از سرعتگیرها و برآمدگی های جاده ها و خیابان ها را خیلی خیلی کم میکند و نسبت به تایرهای معمولی خیلی بادوام است.