حمام کردن در تخت - آلزایمر ‌Bathing in bed - Alzheimer

309
نظافت و بهداشت شخصی عزیزان ما یکی از چالشهای بزرگ ما مراقبت کنندگان، خواه کم تجربه، و خواه با سالها تجربه است. کم‌ترین کوتاهی در این زمینه ممکن است عزیز ما را با بزرگترین مشکلات سلامتی روبه‌رو کند. در اتاق همیاری دردآشنا در دو هفته گذشته بهداشت فردی روزانه و حمام کردن را برسی کردیم. این هفته به کار چالش برانگیز دیگر یعنی حمام کردن عزیزان مبتلا به فرسایش مغز در تخت پرداختیم. برای کسانی که موفق به شرکت در این جلسه نشدند، پادکست آنرا تهیه کرده‌ایم.
pixel