زخم بستر - قسمت سوم Bed Sore - Part 3

64
در جلسه اتاق همیاری دردآشنا، 28 مرداد ۱۳۹۹، مطلب مهم و چالش برانگیز هفته گذشته را، یعنی زخم بستر را ادامه دادیم. در قسمت اول این پادکست تعریف زخم بستر، چگونگی ایجاد، افراد در معرض خطر، و راه های پیش گیری را شرح دادیم. در قسمت دوم مراحل پیشروی زخم بستر و درمان مراحل ۱ و ۲ را به تفصیل شرح دادیم. در این قسمت به مداوای زخم در مراحل ۳ و ۴، عفونی شدن زخم، و دبریدمان آن خواهیم پرداخت.هر سه پادکست را در آپارات مشاهده فرمایید.
pixel