نرم افزار مطب

2,378

برنامه مدیریت مطب اکسیر تحت شبکه در دو نسخه منشی و پزشک دمو رایگان جهت تست پزشکان عزیز بدون نیاز به اینترنت نصب آسان و پشتیبانی آنلاین نصب حضوری رایگان در تهران پذیرش-ویزیت-بایگانی-سوابق مراجعه-مدارک و تصاویر الحاقی-قلم نوری-پیام کوتاه- تلفن گویا- وقت دهی-