طراحی وب سایت از نقطه صفر | HTML5 قسمت دوم

222

در این قسمت بیشتر وارد Attribute ها می شیم. پاراگراف ها و کوتیشن ها رو می شناسیم. مپ کردن و کلیه کارهای روی تصاویر رو هم یاد میگیریم. http://alialaei.ir - https://www.youtube.com/user/alidownloader

علی علائی
علی علائی 76 دنبال کننده