قهرمانی آهوچی - دور 1 از هفته 4 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1394

34
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال‌ کننده
34 بازدید
اشتراک گذاری
اسب آهوچی با چابکسواری امین محمدی و مالکیت اسماعیل فخری توانست در دور 1 هفته 4 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1394، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های پرستوسونا و سایره به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel