پژوهش های انجام شده در زمینه ی ثبت و ضبط رویاها

19

چرا خواب می بینیم؟ لیست سؤالات مشابه طولانی است و هیچ کدام از آنها پاسخ مناسب واضحی در پی ندارد.برای دانلود کارگاه و سمینارهای روانشناسی و کتاب های صوتی به وب سایت برنا اندیشان مراجعه فرمایید. www.bornaandishan.ir