نه به باغ وحش ها

925

موضوع: بیماری zoochosis گریبان گیر حیوانات باغ وحش های ایران شده است. | وضعیتی که حیوان از فرط ملال و کلافگی رفتار های عجیب از خود نشان داده و ممکن است به خودش آسیب بزند. | این یک ادعای واهی است که باغ وحش ها به حیوانات کمک می کنند. | برای خواندن مقاله «5 دلیل برای اینکه به باغ وحش ها نرویم!» به لینک زیر مراجعه کنید: https://eafworld.com/reasons-for-boycotting-zoos