ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

راه حل سیاستی مسکن مهر | تحول 1400

10,610
عباس آخوندی 519 دنبال‌ کننده
مسأله مسكن را براي سه گروه خانه اولي ها، بافت هاي فرسوده و حاشيه نشينان صورت بندي نموديم... حال سياست اتخاذي براي هر يك را مي توان چنين برشمرد: افزايش تسهيلات خريد مسكن، اجراي پروژه هاي محرك توسعه و اصلاح زيرساخت محيطي براي بافت هاي فرسوده، كوشش براي رسميت بخشي و تعيين تكليف حقوقي حاشيه نشينان... مسكن اجتماعي نيز براي اقشار فقير ناتوان از بازپرداخت اقساط تسهيلات تعريف شد. در ويدئوي فوق مي توان نمونه هاي از پروژه هاي محرك توسعه در بافت هاي فرسوده كه مي توانند چرخه زوال بافت را بشكنند و تماميت بافت را به سوي رشد و ارتقا پيش برند خواهيم ديد. چنين رهيافتي به توسعه بافت فرسوده امري بديع در كشور بود و جايگزين سياست غلط بكوبيم و بسازيم بود.
pixel