ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اولین سختی سنج ایرانی : تولید ملی، افتخار ملی | کوپا

370
اولین سختی سنج ایرانی، تست کشش یونیورسال : تولید ملی، افتخار ملی. کوپا پژوهش تولیدکننده دستگاه های سختی سنج یونیورسال و تست کشش، تست فشار، تست خمش (تست یونیورسال). حمایت از تولید ملی و شرکت های دانش بنیان. برنامه علم تا ثروت تهیه توسط گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما. تلگرام: KOOPACOMPANY@ - تلفن: 01133366282 - 09358445363 -www.koopaco.com info@koopaco.com
pixel