بازسازی پستان بعد از سرطان پستان

1,791
جراحی بازسازی پستان بسته به شرایط بیمار، می تواند به صورت همزمان یا تاخیری با جراحی برداشتن پستان و با استفاده از پروتز و یا بافت بدن بیمار انجام شود. www.anahid-clinic.com
pixel