پیاده روی از نجف تا کربلا،اربعین حسینی

5,114

هر ساله شیعیان جهان از نجف تا کربلا پیاده مسیر 90 کیلومتری را به مناسبت اربعین حسینی طی می کنند و در طول مسیر عزاداری می کنند.