یک روز در برلین

223

یک تایم لپس کوتاه از برلین ، این شهر پیشرفته ببینید. بیشتر تصاویر مربوط به ماه های می تا اکتبر 2013 است که در حدود 2 هفته از زندگی در این شهر را دربرمی گیرد. آب و هوای برلین در تابستان همیشه به میزانی که دوست داشته باشید مطلوب نیست. کمی مشکل است که در زمان مناسب در جای مناسب باشید. ما سعی کرده ایم تصاویر خوب را در فضاهای خوب برلین به شما نشان دهیم.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده