مناجات با صدای استاد مدقالچی

1,359

مناجات - پارت اول-آموزش گویندگی ودوبلاژ را زیر نظر استاد نصراله مدقالچی در آموزشگاه سینمایی دارالفنون بیاموزید ومدرک معتبرومورد تائید وزارت فرهنگ وارشاداسلامی را دریافت نمائید تلفن 66573000-www.darolfunun.com

دارالفنون 89 دنبال کننده
pixel