اثر فاخری در معرفی فردوسی توسط معاونت گردشگری شهرداری مشهد

418

اثر فاخری در معرفی شخصیت فردوسی توسط معاونت گردشگریِ سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد. مشهدی شو

mashhadisho 5 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel