گذر سیاوش از آتش

3,262
سیاوُش یا سیاووش یا سیاوَخْش از شخصیت های افسانه ای و بی گناهِ شاهنامه، مردی جوان و خوش چهره و فرزندِ پهلوان و برومندِ کیکاووس است. سیاوش، یکی از چهره های مظلوم و مغمومِ شاهنامه و نمادی از نجابت، اخلاق، نیکی و پاکدامنی است. ادامه داستان http://mashhadisho.com/book_of_king/shahnameh-stories
mashhadisho 5 دنبال کننده
pixel