ترانه ی حذف شده از آهوی پیشونی سفیدیک-

17,195

ترانه ی حذف شده از آهوی پیشونی سفیدیک این ترانه و مقداری از فیلم به علت زیاد بودن بعد از مونتاژ از تایم فیلم پیشونی سفید 1 -اختاپوس کم شدن... این اجرا با صدای آزمایشی است و فقط جهت دوستداران پیشونی سفید به اشتراک گذاشته شده

pegahan1 3 هزار دنبال کننده
pixel