روش جیتگ بدون باز کردن (GPT) بوش Me17 ایران در TNM5000

4,494
TNMElectronics 45 دنبال‌ کننده
با روش GPT از طریق کانکتور ایسیو بوش me17 قابلیت خواندن و برنامه ریزی فلش و اییپرام این ایسیو بدون باز کردن ایسیو از طریق برد تکمیلی تریکور قابل انجام است
TNMElectronics 45 دنبال کننده
pixel