انتخاب دکتر برومند برای جراحی گونه توسط معلم سوئدی

889

محمد زاده سوریه است ولی از 5 سالگی به سوئد مهاجرت کرده و امروز او را یک شهروند سوئدی میشناسند و در یک پیش دبستانی مشغول فعالیت است. او که قصد عمل جراحی گونه داشت پس از آشنایی با گردشگری سلامت آریا و مشاوره تصمیم گرفت با دکتر برومند این عمل را انجام دهد. البته محمد چند عمل دیگر را پیش پزشکان حاذق دیگری نیز انجام داد و در نهایت به کشورش بازگشت.