اتوبوس زیر زمینی

393
خاص باکس 65 دنبال‌ کننده
فرودگاه شیکاگو قصد دراد با ساخت این اتوبوس های پیشرفته حمل و نقل را به 12 دقیقه کاهش دهد
خاص باکس 65 دنبال کننده
pixel