آغاز فعالیت 27 واحد فناور مرکز رشد پارك فناوری پردیس

243

جشن آغاز فعالیت همزمان 27 واحد فناور مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس، بعد از ظهر شنبه 16 خردادماه 94 با حضور دكتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ساختمان جدید مجتمع تجاری سازی و فن بازار پارك فناوری پردیس برگزار شد.