حلوا تر ک (مجلسی)

1,150

حلوا تر ک (مجلسی) آرد یک پیمانه روعن نصف پیمانه اب یک پیمانه شکر ۳چهارم پیمانه گلاب ۲ق غ زعفران دم کرده غلیظ ۱ق غ آب +شکر +یک جوش +گلاب+زعفران کره (به دلخواه) یک ق غ( در آخر اضافه میکنیم) آماده سازی نیم ساعت http://khoshmaze2020.blogfa.com

KHOSHMAZE
KHOSHMAZE 39 دنبال کننده